موهای کوتاه میتوانید ظاهر شما را تغییر دهد و همیشه داشتن موهای بلند خوب نیست پس بهتر است ، یک تغییر اساسی به چهره و استایل خود دهید. خوبی موی کوتاه در تابستان این است که پشت گردن شما ازاد می‌باشد و کمتر احساس گرما می‌کنید. اگر در فکر کوتاه کردن موهای خود هستید نگاهی به این مدل‌ها بیندازید.

مدل موی کوتاه دخترانه و زنانه جدید

www.takroj.ir 300013292

مدل موی کوتاه

www.takroj.ir 300013293

مدل موی کوتاه دخترانه

www.takroj.ir 300013294

مدل موی کوتاه زنانه جدید

www.takroj.ir 300013295

مدل موی کوتاه دخترانه اسپرت

www.takroj.ir 300013296

مدل موی کوتاه دخترانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300013297

مدل موی کوتاه دخترانه ۱۳۹۴

www.takroj.ir 300013298

مدل موی کوتاه دخترانه فشن

www.takroj.ir 300013299

مدل موی کوتاه دخترانه ۱۳۹۴

www.takroj.ir 300013300

مدل موی کوتاه زنانه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300013301

مدل موی کوتاه زنانه جدید

www.takroj.ir 300013302

مدل موی کوتاه زنانه جدید

www.takroj.ir 300013303

مدل موی کوتاه زنانه ۱۳۹۴

www.takroj.ir 300013304

مدل موی کوتاه زنانه فشن

www.takroj.ir 300013305

مدل موی کوتاه ۲۰۱۵

www.takroj.ir 300013306

مدل مو کوتاه

www.takroj.ir 300013307

مدل مو دخترانه

www.takroj.ir 300013308

گردآوری توسط : تک رژ

۱۷ مدل موی کوتاه دخترانه و زنانه جدید - تصویر 18
۱۷ مدل موی کوتاه دخترانه و زنانه جدید - تصویر 19