یک مدل آرایش می‌کنید و هیچ‌گاه آن‌طور که باید از خود راضی نیستید. دوست دارید چشم‌های‌تان را طوری آرایش کنید که حالتی زیباتر به صورت‌تان بدهد اما نمی‌دانید چگونه سایه بزنید یا چه خط چشمی به شما می‌آید؛ اگر اینها دغدغه‌ شما هم هست با ما همراه شوید.

برترین مجله اینترنتی ایران
مجله سیب سبز: یک مدل آرایش می‌کنید و هیچ‌گاه آن‌طور که باید از خود راضی نیستید. دوست دارید چشم‌های‌تان را طوری آرایش کنید که حالتی زیباتر به صورت‌تان بدهد اما نمی‌دانید چگونه سایه بزنید یا چه نوع خط چشمی به شما بیشتر می‌آید؛ اگر اینها دغدغه‌های شما هم هستند با ما همراه شوید تا به شما آموزش دهیم که چگونه باتوجه به حالت چشم‌های‌تان بهترین آرایش را روی آنها پیاده کنید؛‌ یادتان باشد که برای این کار ابتدا باید مدل چشم‌های‌تان را مشخص کنید و بعد قدم‌های گفته شده را دنبال کرده تا بتوانید زیباترین حالت چشم‌های‌تان را پیدا کنید. برای نتیجه بهتر، کار را با سایه زیرساز (سایه‌ای با رنگ خنثی یعنی سفید، خاکستری یا...) آغاز کنید و با ریمل به پایان برسانید.

چشم‌های بادامی

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

باید با آرایش به چشم‌ها عمق دهید و کاری کنید که چشم‌ها بیش از همه در صورت جلب توجه کنند.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه‌ای که رنگی روشن و ملایم دارد تمام پلک را رنگ بزنید.

2. برای اینکه عمق چشم‌ها را بیشتر کنید با سایه کمی تیره‌تر گوشه‌ خارجی چشم را تیره کنید.

3. با خط چشم دورتا دور چشم را بکشید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه‌ای که رنگی روشن و ملایم دارد- تمام پلک یعنی از خط مژه‌ها تا استخوان ابرو- را رنگ بزنید.

2. با یک سایه کمی تیره‌تر خط بالای مژه‌ها و خط پلک را به شکل 7 که09 درجه چرخیده است تیره کنید.

3. گوشه خارجی چشم را با یک سایه تیره تقریبا مات رنگ بزنید تا چشم‌ها حالت خود را بهتر نشان دهند.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با یک رنگ برنز روشن زیر ابرو را سایه بزنید.

2. با یک سایه روشن مات کل پلک را رنگ بزنید.

3. برای اینکه چشم‌ها درشت‌تر به نظر برسند یک خط چشم نازک روی پلک بالا بکشید.


چشم‌های گرد

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

از چشم‌های بادامی بزرگ‌تر و گردتر است. با آرایش باید کاری کنید که چشم‌ها کشیده‌تر و بزرگ‌تر به نظر برسند.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با رنگی روشن و ملایم پلک را تا خط پلک سایه بزنید.

2. با سایه کمی تیره‌تر گوشه خارجی چشم سمت خط مژه‌های بالا و پایین را تیره کنید.

3. با سایه‌ای تیره خط مژه‌های بالا را تیره کنید، هرچه به سمت گوشه خارجی پیش می‌روید این تیرگی را کمی پهن‌تر کنید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با یک سایه مات تیره، نزدیک خط مژه‌های بالا را تیره کنید و هرچه به سمت گوشه‌ خارجی نزدیک‌تر می‌شوید کمی این تیرگی را پهن‌تر کنید.

2. با سایه رنگ ملایم خط پلک را رنگ بزنید.

3. روی پلک بالا خط چشم مشکی بکشید تا چشم‌ها خود را بهتر نشان دهند.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه رنگ متوسط روی پلک را بپوشانید.

2. با سایه برنز رنگ روشن زیر استخوان ابرو را رنگ بزنید.

3. پلک بالا را خط چشم مشکی بکشید؛ خط چشم در نیمه ابتدایی بسیار باریک و در نیمه انتهایی چشم کمی پهن‌تر باشد.


چشم‌های گربه‌ای

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

با آرایش کاری کنید که این گربه‌ای بودن چشم‌ها بیشتر خود را نشان دهند و زیبایی چشم‌ها چند برابر شوند.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. برای اینکه حالت پلک را بهتر نشان دهید؛ آن را به دو نیمه راست و چپ تقسیم کنید و بعد نیمه داخلی را با سایه رنگ روشن بپوشانید.

2.  نیمه خارجی را  کمی رنگ تیره بزنید.

3. نیمه خارجی پلک بالا و پایین را خط چشم بکشید

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه روشن مات پلک و گوشه داخلی چشم را رنگ بزنید.

2. با مداد چشم تیره دورتادور چشم را بکشید و بعد با نوک انگشت رنگ گوشه خارجی را کمی پخش کنید.

3. برای اینکه چشم‌ها حالت زیباتری پیدا کنند با سایه تیره‌رنگ گوشه خارجی چشم را رنگ بزنید و آن را کمی به سمت بیرون پخش کنید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با رنگ برنز ملایم زیر ابروها را سایه بزنید.

2. با سایه روشن مات روی پلک را کاملا بپوشانید.

3. با سایه تیره‌تر ملایم روی مژه‌های بالا خط بکشید و هرچه به سمت گوشه خارجی نزدیک‌تر می‌شوید این خط را پهن‌تر کنید؛ همین کار را با خط مژه‌های پایین تکرار کنید.


چشم‌های روبه‌پایین

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

خط‌چشم‌های گربه‌ای برای این چشم ایده‌آل است.باید پایین بودن گوشه خارجی را بپوشانید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه‌ای روشن روی پلک و گوشه داخلی را بپوشانید.

2. برای بالابردن گوشه خارجی با سایه کمی تیره‌تر، گوشه خارجی را تا خط پلک رنگ بزنید.

3. پلک بالا را خط چشم بکشید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه روشن مات روی پلک را رنگ بزنید.

2. با سایه کمی تیره‌تر خط پلک را تیره کنید. یادتان باشد، باید رنگ بیشتر به سمت بالا متمایل باشد.

3. برای بهتر جلوه دادن گوشه خارجی، پلک بالا را کامل خط چشم بکشید و انتهای آنها را در گوشه خارجی چشم به سمت بالا متمایل کنید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه روشن مات، روی پلک را رنگ بزنید.

2. با رنگ برنز ملایم زیر ابرو را سایه بزنید.

3. برای  کشیدن خط چشم گربه‌ای باید روی خط مژه‌های پلک بالا خط نازکی بکشید و بعد گوشه خارجی را کمی -فقط کمی- پهن کنید و به سمت بالا ادامه دهید؛ یادتان باشد پلک پایین نیاز به خط‌چشم ندارد.


شبیه چشم‌های شرقی‌ها

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

بین زنان ترکمن بسیار مرسوم است. باید با آرایش کاری کنید که چشم‌ها درشت‌تر به نظر برسند.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با سایه روشن تمام پلک را بپوشانید.

2. برای اینکه خط پلک کمی به چشم بیاید با سایه کمی تیره‌تر بالای پلک را رنگ کنید.

3. برای اینکه چشم‌ها درشت‌تر جلوه کنند؛ پلک بالا را خط‌چشم بکشید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با رنگ برنز روشن طول استخوان ابرو را سایه بزنید.

2. برای اینکه پلک را بیشتر نشان دهید با سایه کمی تیره و مات کل پلک را بپوشانید.

3. پلک بالا را خط چشم بکشید و هرچه به سمت گوشه خارجی نزدیک‌تر می‌شوید کمی خط را پهن‌تر کنید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. برای اینکه به چشم‌ها بعد دهید با سایه روشن طول استخوان ابرو را رنگ بزنید.

2. با رنگ برنز ملایم کل پلک را سایه بزنید.

3. دور تا دور چشم را خط‌چشم بکشید و یادتان باشد که خط‌چشم پایین باید خیلی باریک و ظریف باشد.


چشم‌هایی با پلک افتاده

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

با بالا رفتن سن این حالت برای برخی از خانم‌ها پیش می‌آید.باید با آرایش این افتادگی پلک را پوشاند.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. برای نشان دادن پلک با یک سایه روشن سراسر پلک را رنگ بزنید.

2. با سایه کمی تیره‌تر روی خط پلک را بپوشانید و آن را به سمت بیرون پخش کنید.

3. پلک بالا را خط‌چشم باریکی بکشید و در گوشه انتهایی کمی آن را پهن‌تر کنید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. برای اینکه چشم‌ها را برجسته‌تر نشان دهید با یک سایه روشن زیر ابرو و گوشه داخلی چشم را رنگ بزنید.

2. با سایه کمی تیره‌تر کل پلک را رنگ کنید و در بالای خط پلک آن را به سمت بیرون پخش کنید.

3. پلک بالا را خط‌چشم بکشید؛ یادتان باشد که در گوشه خارجی کمی خط‌چشم را ضخیم‌تر و به سمت بالا متمایل کنید.

کدام مدل چشم، کدام آرایش؟

1. با رنگ برنز روشن زیر ابروها را سایه بزنید.

2. با سایه برنز کمی تیره‌تر روی پلک را رنگ بزنید.

3. برای اینکه چشم‌ها درشت‌تر جلوه کنند یک خط‌چشم باریک روی خط مژه‌های بالا بکشید.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه