جين گراهام 28ساله از بروكلين، درگير پاككردن ستارههايي است كه در سن نوزدهسالگي اطراف مچ پايش خالكوبي كرده است.

جين گراهام 28ساله از بروكلين، درگير پاككردن ستارههايي است كه در سن نوزدهسالگي اطراف مچ پايش خالكوبي كرده است.

او ميگويد: «من بلافاصله پشيمان نشدم اما ظرف مدت يك سال بهشدت احساس پشيماني ميكردم و مدتها درباره برداشتن آنها فكر ميكردم و الان هم به لحاظ زيباييشناسي، معتقدم تاتو، كار مزخرفي است.»از نظر تاريخي خالكوبي كردن يك كار مردانه بوده است اما در دنيايي كه ستارههاي سينماي آن نيز آخرين طرحهاي خالكوبي را به نمايش ميگذارند، خالكوبي كردن بين زنان هم شايع ميشود.

البته اين اتفاق فقط در بين ستارههاي سينما نميافتد چون حتما تا همين چند روز پيش انواع و اقسام خالكوبي را روي بدن ستارههاي فوتبال در جام جهاني ميديديد.حالا قبل از اينكه به سراغ خالكوبي براي خودتان برويد، بهتر است چيزهايي را درباره آن بدانيد؛ مثلاً علت گرايش مردم به آن، عوارض و خطرات احتمالي آن براي سلامتي و امكان پاك كردن آن درصورتيكه نظرتان تغيير كند. دكتر سيد مسعود داوودي، متخصص بيماريهاي پوست، مو و زيبايي و ليزر درباره انواع خالكوبي و خطرات ناشي از آن بيشتر توضيح ميدهد:

آقاي دكتر، در هر حالتي خالكوبي يك كار غيرضروري است؟

نه، ببينيد، خالكوبي اصولا به شرايطي گفته ميشود كه جسمي خارجي زير پوست كاشته شود. گاهي اوقات خالكوبي يا تاتو بهطور اتفاقي و يا تصادفي است و گاهي هم از روي عمد و هدفمند. در موارد اتفاقي، مثلا كسي زمين ميخورد و يا در تصادف روي آسفالت كشيده شده و شنريزه و سنگ، زير پوست فرد ميرود. اين اتفاق باعث لكههاي رنگي روي پوست ميشود. اما در مواردي با نيت و هدف كاشتن مواد رنگي زير پوست انجام ميشود كه به آن خالكوبي معمولي و يا دكوراتيو ميگويند.

كاشت مواد رنگي با هدف زيبايي؟

نه در اينجا باز هم اين خالكوبي 2هدف ميتواند داشته باشد؛ يكي اينكه مثلا فردي در تصادف يا حادثه تكهاي از ابرويش را از دست داده و يا لبش دچار نقص ظاهري شده است. آن تكهاي كه از بين رفته را با خالكوبي ميتوان اصلاح كرد. اين خالكوبي طبق توصيه پزشك است كه از نظر ظاهري در روحيه بيمار تأثير مثبت ميگذارد. اما خالكوبي جديد كه الان هم خيلي مد شده بهخصوص در بازيهاي جام جهاني هم به وفور در ميان بازيكنان و تماشاگران به چشم ميخورد، خالكوبي موقت و گذراست كه به آن خالكوبي با حنا ميگويند.

يك عده هم هستند كه در اين ميان اقدام به خالكوبي در ناحيه لب، چشم و ابرو ميكنند. بهنظر ميرسد اين نوع خالكوبي هم خيلي عمومي شده؛ اينطور نيست؟

بله، دقيقا آن چيزي كه تحت عنوان خالكوبي با آن مواجه هستيم كساني هستند كه خط ابرو يا خط چشم و خط لب را خالكوبي ميكنند. اين افراد بهخصوص از نظر شخصيتي مشكل دارند و خالكوبي روي بازو و بدن هم انجام ميدهند. زماني ما اين خالكوبي را روي بدن زندانيان و افراد كم سواد ميديديم ولي الان عموميتر شده و در كساني كه اختلال شخصيتي هم ندارند براساس چشم و هم چشمي انجام ميشود؛ علاوه بر اينكه خالكوبي به هر حال دردناك و تحمل آن سخت است و وقتي كسي اين كار را انجام ميدهد از نظر شخصيتي بايد به او شك كرد.

خب اين موادي كه در خالكوبي استفاده ميشوند، شامل چه تركيباتي هستند؟

در خالكوبي مواد رنگي را انتخاب كرده و زير پوست ميكارند؛ مثلا براي رنگ قرمز، نارنجي و قهوهاي تركيبات آهن و براي سبز و آبي كرومات را ميكارند. براي آبي و كبود هم تركيبات كربن ميكارند و برخي تركيبات ديگر مثل آلومينيوم كه در رنگ زرد به كار ميروند. ميزان ماده بهكاربردهشده و عمقي كه اين ماده را ميكارند نيز در كيفيت خالكوبي تأثير ميگذارد.

خب اين مواد ايجاد عفونت يا بيماري نميكنند؟

چرا، مهمترين مشكلي كه ما با قضيه خالكوبي داريم، يكي قضيه حساسيت و آلرژي به مواد است و چون اين ماده را زير پوست ميكارند، اين آلرژي تا آخر عمر گريبانگير فرد است. يكي ديگر هم بحث عفونتهاست. اگر به هنگام خالكوبي مسائل بهداشتي رعايت نشود، باعث برخي عفونتها مثل هپاتيت، سل پوستي و عفونتهاي زردزخم ميشود؛ حتي ايدز هم از طريق سوزن آلوده گزارش شده است.

اما با فرض اينكه تمام مسائل بهداشتي هم رعايت شود با اين حال يك سري از ميكروبها روي پوست حضور دارند كه ميتوانند باعث عفونت شوند. اينطور نيست؟

بله البته خطر اين عفونتها كمتر از خطر عفونتهاي بالاست. مهمترين مشكل بيمار آلرژي است كه او را دائما مجبور ميكند كه دارو مصرف كند.

غيراز عفونتها و آلرژي چطور؟

قضيه به همين جا ختم نميشود چون برخي بيماريها هم هستند كه شروعشان ممكن است خالكوبي باشد مثل ساركوئيدوزيس، پسوريازيس و خيلي بيماريهاي پوستي ديگر.

آقاي دكتر كسي كه خالكوبي كرده و هيچ مشكلي هم ندارد، مثلا بعد از مدتي تصميم ميگيرد خالكوبي را پاك كند، آيا راهي براي او هست؟

متأسفانه هيچ راهي براي اين كار وجود ندارد و تنها راهي كه ميتوان پيشبيني كرد ليزر است كه آن هم در همه موارد موفقيتآميز نيست. ما ممكن است يك خالكوبي را بتوانيم با ليزر از بين ببريم، ممكن است فقط بتوانيم كمرنگش كنيم و ممكن هم هست كه برخي رنگها بهخصوص رنگهاي قرمز و قهوهاي با ليزر بدتر شوند و اصلا هيچ پزشكي بهخودش اجازه نميدهد كه اين رنگها را با ليزر دست بزند.

چرا؟

چون اين رنگها تركيبات آهن هستند و با ليزر واكنش شيميايي ميدهند و تبديل به
اكسيد آهن ميشوند. اين رنگها با ليزر پررنگتر و بدتر ميشوند ولي رنگهاي ديگر را ميتوان با ليزر امتحان كرد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه