نکات اصلی که پایه کار هنری متناسب با مدل مو را تشکیل می دهند ...

نکات اصلی آرایش مو

نکات اصلی که پایه کار هنری متناسب با مدل مو را تشکیل می دهند عبارتند از :

 

  

1- حالت سرو صورت

 

چگونگی سر از روبرو (مدل صورت ) – نیمرخ – واز پشت سر

 

2- نشانه های ویژه صورت

 

صورت کاملا بی عیب – لک دار – دارای نقص

 

3- ساختمان وترکیب اندام

 

حالت بخشیدن وبه موازنه در اوردن ان .


  

 

انواع خطوط


خط چشم /  خط لب   / خط ابرو  /  خط سایه   / خط گونه /  خط پیشانی /خط غب غب وچانه /      

  (خط مرز بین منطقه ای تا منتقه ای دیگر نامیده میشود)

مثل خط چانه تا خط گونه / خط ابرو تا خط چشم /

        

                                            

خط سایه به سه بخش تقسیم می شود    

  

 

1- گوشه داخلی  

2- گوشه میانی   

  

3-گوشه خارجی  

  

 

انواع چشم ها

 

 

چشم فرورفته / چشم خمار / چشم پف کرده / چشم گود /

 

 
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه