رشد ناخن ناخن ها در تمام مدت در حال رشد هستند اما سرعت رشد آنها بستگي به عوامل بسياري ازجمله سن، تغذيه، بيماريها، هورمونها و فصول سال دارد

رشد ناخن ناخن ها در تمام مدت در حال رشد هستند اما سرعت رشد آنها بستگي به عوامل بسياري ازجمله سن، تغذيه، بيماريها، هورمونها و فصول سال دارد. ناخن بطور طبيعي 1/0 ميلي متر در روز و يا 3 ميلي متر در ماه رشد ميكند. ناخن هاي انگشتان دست سريعتر از ناخنهاي انگشتان پا رشد ميكنند وسرعت رشدآنها در تابستان بيشتر از زمستان است. اگر ناخن به طـور كامل از جايش كنده شود رشد يك ناخن كامل از محل ريشه تا نوك آزاد، در دستهاحدوداً 6 ماه طول ميكشد اما در مورد ناخن هاي شست پا اين زمان بين 21تا81 ماه است. جالب است بدانيد كه سرعت رشد ناخنها در افراد راست دست در دست راستشان و افراد چپ دست در دست چپشان بيشتر است.به طور كلي سرعت رشد ناخنهاي مردان از زنان بيشتر است اما در زنان باردار ومسن سرعت رشد از آقايان بيشتر ميشود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه