سايه چشم : چشمان شما نقاط اصلي و كانوني چهره شما هستند و آرايش آنها و انتخاب رنگ اين آرايش بستگي مستقيم به حالت و رنگ چشمتان دارد. شما ميتوانيد با رنگها اندازه ها و اشكال متفاوتي به وجود بياوريد.

سايه چشم :  چشمان شما نقاط اصلي و كانوني چهره شما هستند و آرايش آنها و انتخاب رنگ اين آرايش بستگي مستقيم به حالت و رنگ چشمتان دارد. شما ميتوانيد با رنگها اندازه ها و اشكال متفاوتي به وجود بياوريد.

هميشه به خاطر داشته باشيد كه رنگهاي روشن باعث درشتي و رنگهاي تيره باعث كوچكتر شدن چشمتان ميشود. هنگام سايه زدن، روشن ترين رنگ را روي كل پلك، يعني از خط مژه تا ابرو، ميكشيم.

اين سايه روشن رنگ پايه آرايش چشم شما خواهد بود، درست مانند كرم پودر كه رنگ پايه آرايش صورتتان است.

اين سايه روشن باعث دوام رنگ و همچنين جلوگيري از خط افتاده آرايش چشمتان ميشود. نكته : روزها، وقتي كه عجله داريد، رنگ پايه را زده و سپس ريمل بزن��د، همين. پس از زدن رنگ پايه روشن، رنگ متوسط را پايين ابرو بزنيد. اين قسمت از چشم جايي است كه اكثر خانمها سايه چشم را ميزنند.

رنگ متوسط را روي رنگ پايه پخش كنيد. رنگ سوم را هم ميتوانيد بيفزاييد. براي رنگ سوم از يك رنگ تيره استفاده كنيد تا در نگاهتان عمق ايجاد كند. رنگ تيره را در امتداد خط مژه بالا و گوشه خارجي چشم و همچنين از وسط پلك پايين به سمت خارج چشم بكشيد تا با سايه اي كه به پلك بالا زده ايد يك حالت مثلثي در گوشه چشم ايجاد كند. اين سايه باعث ميشود كه چشم و خط ابروي شما برجسته تر نشان داده شود. 

سايه سوم را خوب پخش كنيد تا چشم شما بهتر شكل بگيرد.

نكته :  هنگام زدن سايه چشمانتان را باز نگهداريد و كمي سرتان را به عقب متمايل كنيد تا به خوبي ببينيد كه چه مي‌كنيد و سايه درست روي پلك شما بنشيند.

اگر پلكهاي پف كرده داريد، سعي كنيد از رنگهاي مات براي سايه چشمانتان استفاده كنيد.

ريمل : ريمل باعث درشتي چشمها و جلوه دار شدن مژه هايتان ميشود.

غير از تنوع رنگ، ريمل ها انواع مختلفي دارند، ضخيم كننده، بلند كننده، حجم دهنده، پر رنك كننده، ضد آب(كه توصيه نميشود) و معمولي.  روش زدن ريمل اهميت به سزايي دارد. بايد توجه داشته باشيد كه ريمل شما تمام سطح مژه، از ريشه تا نوك آن، را بپوشاند. 

براي مژه هاي بالا، قبل از كشيدن برس ريمل روي مژه ها، ميله ريمل را روي پايه مژه هايتان بماليد تا به اندازه كافي رنگ روي مژه هايتان بنشيند.

سپس اين رنگ را با استفاده از برس ريمل ، از پايين تا بالاي مژه به خوبي بكشيد. اگر اين كار را با دقت انجام دهيد، مژه هايي زيبا با نوكهاي جدا از هم خواهيد داشت. هنگام زدن ريمل به مژه هاي پايين، ميله ريمل را به صورت عمودي نگه داشته و آن را به چپ و راست حركت دهيد. مراقب باشيد كه زير چشمانتان را لك نكنيد.

وقتي ميخواهيد بيش از يك بار ريمل بزنيد، شانه زدن مژه ها بين ريمل زدنها باعث ميشود كه مژه هاي شما به هم نچسبند.  نكته : اگر ميخواهيد ماده ريمل بيشتر روي برس آن بنشيد، برس را داخل ظرف بچرخانيد. هيچوقت آن را در ظرف ريمل بالا و پايين نكنيد، چون باعث ميشود كه ريمل داخل ظرف زودتر از معمول خشك شود.

خط چشم :  بازار خط چشم بسيار بازار شلوغي است، چون شركتهاي مختلف انواع مختلف اين محصول را به بازار داده اند كه بايد در انتخاب آن بسيار دقت كرد. خط چشم در انواع، مدادي، مايع و پودري وجود دارد .  اگر از مداد خط چشم استفاده ميكنيد، دقت كنيد كه نوك آن نرم باشد تا به راحتي بتوانيد خط چشمتان را بكشيد. اين موضوع بسيار مهم است چون پوست پلكهاي شما بسيار حساس و آسيب پذير است. كشيدن خط چشم بخشي از هنر آرايش كردن است كه احتياج به تمرين و مهارت نسبتا زيادي دارد. مداد خط چشم مجبوبيت زيادي دارد چون كشيدن خط چشم با آن آسانتر است .  اگر ميخواهيد فاصله چشمانتان را بيشتر جلوه دهيد، هنگام كشيدن خط چشم روي <<گوشه خارجي>> چشم بيشتر تا كيد كنيد و اگر ميخواهيد اين فاصله را < كمتر> جلوه دهيد، روي <گوشه داخلي> چشم بيشتر تاكيد كنيد .

براي داشتن چشمان خمار گوشه خارجي خط چشمتان را كمي به بالا متمايل كنيد. نكته : تا جاييكه ميتوانيد خط چشمتان را نزديك به مژه هايتان بكشيد تا از به وجود آمدن خط سفيد بين مژه و خط چشم جلوگيري كنيد.

نكات آرايش چشم : هنگام زدن سايه چشم توجه داشته باشيد كه سايه تيره، چشم را كوچكتر و سايه روشن، چشم را درشتتر نشان ميدهد. 

رنگ روشن سايه را رو ي كل پلك بكشيدرنگ متوسط را روي پايين پلك بكشيدرنگ تيره را روي گوشه خارجي بكشيد تا به نگاهتان عمق بدهيد. خط چشم را به آرامي با كششهاي كوتاه، از داخل به خارج چشم بكشيد.

  توجه داشته باشيد كه سايه چشمتان را هنگام آرايش خوب روي هم پخش كنيد. چونكه شما نميخواهيد سايه تان در سه رنگ جلوه كند. همچنين دقت كنيد كه ريمل كمتري روي مژه هاي پايين بماليد. 

اگر مژه هاي به هم چسبيده داريد، با شانه مژه آنها را شانه كنيد.  اگر زير چشمانتان مشكلي از قبيل پف، لكه يا... داريد، توجه داشته باشيد كه زدن ريمل به مژه هاي زيرين توصيه نميشود، چون اين كار پف و يا لكه ها را برجسته تر جلوه ميدهد. اگر دور چشمتان كبودي دارد ميتوانيد با سايه مگنت اين كبودي را به حد اقل برسانيد و بعد چشمانتان را آرايش كنيد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه