میکاپ چشم یکی از اساسی ترین مورد در میکاپ صورت است. برای زیباتر شدن آرایش چشم های تان باید از مژه مصنوعی استفاده کنید. حال این سوال مطرح می شود بهترین روش برای چسباندن مژه مصنوعی چیست؟. چگونه مژه مصنوعی را روی مژه های مان بچسبانیم؟. ابتدا مژه مصنوعیرا روی مژه های تان اندازه کنید. با قیچی اضافات مژه مصنوعی را ببرید. با چسب مخصوص مژه مصنوعی، لبه بیرونی مژه مصنوعی را به چسب آغشته کنید. مژه مصنوعی را دقیقا روز مژه های تان بچسبانید. با قلموی پهن و باریک مژه مصنوعی را کاملا سر جایش ثابت کنید. ...


زیبایی چشم را با مژه مصنوعی دوچندان کنید! +آموزش تصویری

میکاپ چشم یکی از اساسی ترین مورد در میکاپ صورت است. برای زیباتر شدن آرایش چشم های تان باید از مژه مصنوعی استفاده کنید. حال این سوال مطرح می شود بهترین روش برای چسباندن مژه مصنوعی چیست؟

چگونه مژه مصنوعی را روی مژه های مان بچسبانیم؟

ابتدا مژه مصنوعیرا روی مژه های تان اندازه کنید.

زیبایی چشم را با مژه مصنوعی دوچندان کنید! +آموزش تصویری

با قیچی اضافات مژه مصنوعی را ببرید.

زیبایی چشم را با مژه مصنوعی دوچندان کنید! +آموزش تصویری

با چسب مخصوص مژه مصنوعی، لبه بیرونی مژه مصنوعی را به چسب آغشته کنید. مژه مصنوعی را دقیقا روز مژه های تان بچسبانید. با قلموی پهن و باریک مژه مصنوعی را کاملا سر جایش ثابت کنید.

زیبایی چشم را با مژه مصنوعی دوچندان کنید! +آموزش تصویری

روی خط مژه مصنوعی، خط چشم باریکی بکشید تا مرز مژه مصنوعی و مژه های تان دیده نشود.

زیبایی چشم را با مژه مصنوعی دوچندان کنید! +آموزش تصویری

منبع: آرایشیک

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه