بیوتینول این ماده شیمیایی که در بسیاری از لوازم آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد ، زمانی که در معرض نور آفتاب قرار می گیرد موجب بروز آلرژی می شود.

بیوتینول این ماده شیمیایی که در بسیاری از لوازم آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد ، زمانی که در معرض نور آفتاب قرار می گیرد موجب بروز آلرژی می شود. 

کلروفورم کلروفورم های حاوی آئروسل در ترکیبات عطرها و ماده ای به اسم " دی متابروسالان وتری متابروسالان وتتراکللوروسال دئودرانت ها سی لانیلید" در دئودورانت ها زمانی که در مواجه با نور آفتاب قرار می گیرند حساسیت زا هستند. متیلن کلوراید این ماده هم که در لوازم آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد دارای خواص سرطان زایی است[ به دلیل محتویات آئوراسلی این ماده نیز می تواند سرطان زا باشد. زیرکونیم این ماده نیز می تواند باعث ایجاد تولید ماده گرانول در کبد انسان شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه