طاسی مردانه یا ریزش موی آندروژنیک نوعی از ریزش مو است که معمولا متعاقب افزایش هورمون های مردانه پس از بلوغ و در مناطقی از سر که به این هورمون ها حساسند رخ می دهد. این مناطق شامل: جلو ووسط سر هستند. موهای نواحی کنار وپشت سر فاقد گیرنده های هورمون مردانه هستند وبنابراین دچار این نوع ریزش مو نمی شوند.

طاسی مردانه یا ریزش موی آندروژنیک نوعی از ریزش مو است که معمولا متعاقب افزایش هورمون های مردانه پس از بلوغ و در مناطقی از سر که به این هورمون ها حساسند رخ می دهد. این مناطق شامل: جلو ووسط سر هستند. موهای نواحی کنار وپشت سر فاقد گیرنده های هورمون مردانه هستند وبنابراین دچار این نوع ریزش مو نمی شوند.
این نوع ریزش مو درمردان شایع تر وشدیدتر است ولی درزنان هم رخ می دهد. درزنان این نوع ریزش مو ممکن است با اختلالاتی مانند افزایش هورمون های مردانه یا بیماری تخمدان پلی کیستیک همراه باشد.
درمان های اصلی:
1)ماینوکسیدیل:
با غلظت 5% دو بار درروز در بسیاری از مردان پس از 8-12 ماه باعث رویش مجددموها بخصوص در قسمت های وسط سر می شود. برای حفظ آثاردارو باید دارو ادامه یابد.در صورت قطع درمان موهای رویش یافته طی 4-6 ماه می ریزند.
2)فیناستراید:
یک داروی ضدهورمون های مردانه است و به عنوان درمان کمکی همراه ماینوکسیدیل در مردان مبتلا به کار می رود.اختلالات خفیف وگذرای عملکرد ***ی در کمتر از 2% مصرف کنندگان این دارو رخ می دهد که در اکثر موارد حتی با ادامه درمان رفع می شود.
3) پیوند مو:
به عنوان درمان نهائی در مواردی که به دارو پاسخ نمی دهند قابل انجام است.موها از نواحی غیر وابسته به هورمون یعنی پشت وکنارسر برداشت و درقسمت های جلو و وسط سر کاشته می شود. کاشت ممکن است به روش جراحی –غیرجراحی یا ترکیبی از دوروش فوق صورت گیرد .
انتخاب روش درمان بستگی به عوامل متعددی از جمله حجم دونور(موهای قابل برداشت پشت و کنار سر) – شرایط جسمی و مسایل طبی بیمار- شرایط شغلی بیمار – هزینه عمل و...دارد.موهای کاشته شده چون حساس به هورمون نیستند ریزش مجدد ندارند. همچنین محل موهای برداشت شده در بین موهای دیگر مخفی شده و هیچ اسکاری در پشت سر به جا نمی ماند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه