1-چهار قطعه پارافین جامد را درون ماکروفر یا روی اجاق گاز ذوب کنید.1-چهار قطعه پارافین جامد را درون ماکروفر یا روی اجاق گاز ذوب کنید.
۲-این مخلوط را درون مرطوب کننده ی غلیظی بریزید و خوب مخلوط کنید.
۳-یکی از پاهای خود را برای سه بار درون پارافین گرم فرو ببرید.بین دو بار فرو بردن پایتان درون پارافین مدتی صبر کنید و اجازه دهید پارافین لایه ی قبلی کمی خشک شود.
۴-پا را درون کیسه پلاستیکی قرار دهید و در آن را ببندید به شکلی که جریان ضعیفی از هوا در آن جریان داشته باشد .این کار کمک خواهد کرد تا رطوبت در پا حفظ شود.
۵-این مراحل را برای پای دیگر تکرار کنید.
۶-بیست دقیقه صبر کنید.
۷-کیسه ی پلاستیکی را باز کنید و پارافین را از روی پاهای خود بردارید.
نکته : می توانید از این نسخه برای دست ها نیز استفاده کنید.
با تشکر از خانم لیلی روزیطلب
  
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه