پوست شما اندام حسی عظیمی با هزاران گیرنده حسی است. گیرنده های پوستی نه تنها نسبت به لمس و تشخیص بافت اشیاء، حساس اند _ به عنوان مثال می توانند به شما بگویند یک شی، نرم و صاف یا خشن و خز مانند است

پوست شما اندام حسی عظیمی با هزاران گیرنده حسی است. گیرنده های پوستی نه تنها نسبت به لمس و تشخیص بافت اشیاء، حساس اند _ به عنوان مثال می توانند به شما بگویند یک شی، نرم و صاف یا خشن و خز مانند است _ بلکه گیرنده هایی دارند که نسبت به گرما و سرما واکنش نشان می دهند و دسته دیگری از این گیرنده ها هم به شما می گویند که چه وقت بر پوست شما فشار وارد می شود. برخی از گیرنده های پوستی که پایانه های عصبی آزاد نامیده می شوند، نسبت به هر چهار حس واکنش نشان می دهند. به نظر می رسد اگر پیام های دریافتی از گیرنده های لمس، گرما و سرما یا فشار بسیار قوی باشند، این پایانه ها حس درد را ارسال می کنند. پایانه های عصبی آزادی که به دور هر مو پیچیده شده اند به جزیی ترین حرکات هر مو حساسند. برخی از مناطق پوست همانند نوک انگشتان دارای انبوهی از پایانه های عصبی هستند در حالی که مناطق دیگری مانند کمر پایانه های عصبی نسبتا کمتری دارند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه