آنچه كه در تعيين زیبایی،نوع ونحوه آرايش دختران و خانم ها از اهميت زيادي برخوردار است ،‌نوع پوستي است كه مورد آرايش قرار مي گيرد.

آنچه كه در تعيين زیبایی،نوع ونحوه آرايش دختران و خانم ها  از اهميت زيادي برخوردار است ،‌نوع پوستي است كه مورد آرايش قرار مي گيرد.

در اينجا ما خصوصيات مختلف از جمله چرب و خشك بودن پوست، رنگ پوست و فراورده هاي آرايشي مناسب ، جهت هركدام را بررسي مي كنيم.

نوع پوست :

 پوست صورت از جهت چرب و خشك بودن به 6 نوع تقسيم مي شود:

1-      خيلي ��رب

2-      چرب

3-      معمولي

4-      خيلي خشك

5-      خشك

6-      مختلط

ادامه ...

 

به طوركلي انتخاب صحيح يك فرآاورده ي آرايشي وحتي فرآورده هاي بهداشتي نظير صابون و يا مرطوب كننده وهرتركيب موضعي كه روي پوست ماليده مي شود. بدون در نظر گرفتن نوع پوست ميسر نمي باشد. بسيار از مردم نمي دانند كه چه نوع پوستي دارند و يا اينكه در اين مورد از فروشندگان و يا آرايشگران پرسش مي كنند و جواب گمراه كننده مي شنوند در مورد اين مساله پوست،‌همواره درحال تغيير است و گاهي يك پوست چرب ممكن است در اثر تغييرات محيطي و با افزايش سن و از اين قبيل به پوست خشك تبديل مي شود و برعكس به همين جهت شما بايد به هر چند وقت يك بارپوست خود را امتحان كنيد تا نوع آن را بشناسيد . در اينجا آزمايشي را پيشنهاد مي كنيم كه از روي آن نوع پوست صورت خود را بشناسيد. صبح پس از برخاستن از خواب، صورت خود را با آب و صابون بشوييد و خشك كنید و هيچ تركيبي را به صورت خود نماليد. در طي روزبه طور مرتب يا انگشت روي بيني خود بكشيد. و اين كار را تا ساعت 5 بعدازظهر  ادامه دهيد. اگر از صبح  روي بيني خود احساس پوسته پوسته شدن كرديد و تا 5 بعد ازظهر  هيچ چربي روي ان احساس نكرديد پوست شما بسيار خشك است اگر هيچ چربي احساس نكرديد اما پوست بيني شما پوسته پوسته هم نشده بود داراي وست خشك هستيد اگر پوست بيني شما فقط كمي چرب شده بود پوست شما معمولي است اگر موقع ظهر ديديد كه پوست بيني شما خيلي چرب هست، پوست  شما چرب مي باشد. اگر يك ساعت پس از شستشوي صبحگاهي ديديد كه پوست بيني شما خيلي چرب شده است پوست شما از نوع خيلي چرب است . در مورد پوست مختلط  كه قسمتي از آن چرب است و قسمتي خشك ،‌بايد بگوييم كه شايع ترين نوع پوست، هم در آقايان و هم خانها ميباشد. يعني به علت وجود غدد چربي بيشتر و فعال تر در نواحي مركزي صورت، پوست، چرب است اما در نواحي محيطي صورت، پوست خشك مي باشد. جهت تشخيص اين نوع پوست در آزمايش مذكور بايد پوست بيني را با پوست گونه ها در ساعت 5 بعدازظهر مقايسه نماييد. اگر پوست بيني شما چرب بود ولي پوست گونه هايتان خشك بود شما داراي پوستي مختلط هستيد روش فوق بسيار ساده و در عين حال معتبر و صحيح مي باشد.

فرآورده هاي آرايشي مناسب براي پوست چرب

 اگر پوست شما چرب است بايد از فراورده هاي آرايشي بدون چربي كه روي آنها جمله اي (Oil-Frec)  نوشته شده است ، استفاده كنيد. همچنين بهترين نوع آرايش مناسب شما، آرايش يا پرداخت مات و يا نيمه مات مي باشد. برخي افراد از چنين تركيبات خوششان نمي آيد زيرا فرآورده هاي بدون چربي ، پوشش ضخيمي  ايجاد نمي كند. بلكه فقط يك لايه نازك روي پوست باقي مي گذارند. در ضمن طول مدت در راه آنها كوتاه است وخيلي وقت ها در گوشه نقايص و ضايعات پوستي تجمع مي كنند. همچنين فرصت دستكاري آنها كوتاه است چرا  كه كمي پس از ماليدن به پوست خشك مي شوند.

اولين فراورده ي بدون چربي كه به بازار آمد لوسيون هاي تكاني Shake jotions  بود. تركيب اين لوسيون ها شامل پودرهاي تانك رنگ شده داخل يك حلال مي باشد كه قبل از مصرف بايد تكان داده شوند تا پودر در داخل حلال معلق گردد. پس از ماليدن روي پوست ، حلال آن تبخير مي شود. و پودر به صورت يك لايه ي نازك روي پوست باقي مي ماند . اين لايه بسيار نازك است و فرصت دستكاري نيز بسيار كوتاه يعني حدود سي ثانيه مي باشد. جهت ايجاد قشر ضخيم تر باشد چند بار روي پوست ماليده شود و آبي با اين وجود معمولا پوشش دلخواه  ايجاد نمي شود. دوام اين فراورده هاي آرايشي روي پوست چرب نيز كوتاه يعني در حدود 1 تا 2 ساعت مي باشد و به مدت مواد آرايشي  ، بيشتر داخل منافذ پوست جمع مي شوند و از كناره اي آنها پاك مي شود بدين ترتيب يكنواختي ارايش به هم مي خورد.

بعد از مدتي فراورده هاي جديدتري تحت عنوان فرآورده هاي مايع بدون چربي liquid به بازار آمد كه قبل از مصرف نياز به تكان دادن زياد نیاز نداشت و مثل لوسيون هاي تركيب آن از هم جدا نمي شد. اين فراورده ها كه هنوز هم مرسوم است برحسب ميزان پوست ايجاد مي كند چند نوع مي باشد. يكي.‌نوع شفاف  كه پوشش خيلي نازكي ايجاد مي كند. شناسايي اين نوع به كلمه Transparent و با جمله اي Exuemelyr Sheer  روي فراورده ها توجه كنيد اين نوع براي افرادي كه پوست چرب دارند ولي جوش صورت ندارند. جوش هاي سرسياه دارند مناسب مي باشد.

افرادي كه داراي جوش صورت و يا قرمزی صورت هستند بايد از فرآورده هایي كه پوشش بيشتري ايجاد مي كنند وحاجب ترهستند استفاده نمايند. تا اين ضايعات معلوم نباشند روی جلد اين فراورده ها كلمه ي Transiuoceni و يا جملهModeraic Comerage  به چشم مي خورد افرادي كه داراي سكار وآثار بجا مانده از جوش به صورت فرورفتگي  روي پوست بايد از فرآورده هایي كه پوشش كامل روي پوست ايجاد مي كنند استفاده نمايند. براي اين فرآورده هاي قالبي (كرم پودر) مناسب است اما مشكل اين فرآورده ها آن است كه آرايش غليظ مي كنند و صورت حالت گريم تئاتر به خود مي گيرند.

افرادي كه دچار آكنه ي صورت هستند و تحت درمان پزشك،‌محلول هاي دارويي استفاده مي كنند. مي توانند اين محلول ها را كه در پايه ي آب و يا الكل هستند زير فرآورده هاي بدون چربي به كار برند. استفاده از ژل ها يعني داروهايي كه در پايه ي ژل هستند بنزوئيل پراكسيد در زير آرايش،‌كار صحيحي نيست زيرا اولا ژل ها رنگ آرايش را تغییر مي دهند. و ثانيا وجود ژل در زير آرايش نمي گذارد كه فراورده هاي آرايش روي پوست بيفتد در اين مورد صحيح آن است كه پس از ماليدن ژل صبر كنند تا كاملا خشك و سپس روي آن آرايش نمايند.

فرآورده هاي آرايشي پوست چرب نيز كوتاه يعني در حدود 1 تا 2 ساعت مي باشد و بعد از اين مواد آرايشي در منافذ جمع مي شوند و از كناره ي آنها پاك مي گردند و بدين ترتيب آرايش به هم مي خورد.

انجام فرآورده هاي جديدتري  تحت عنوان فرآورده هاي مايع بدون چربي  Od free  كه قبل از مصرف نياز به تكان دادن زياد نداشت و مثل لوسيون هاي تكاني تركيب آنها جدا نمي شد.  يكي ، نوع شفاف كه پوشش خيلي نازكي ايجاد مي كند براي شناسايي به كلمه Transparent و يا جمله Extremely Sheer روي جلد اين فراورده براي افرادي كه پوست چرب دارند ولي جوش صورت ندارند و يا تنها جوش ساده دارند مناسب مي باشد.

افرادي كه داراي جوش صورت و يا قرمزي صورت هستند بايد از فرآورده هایي كه پوشش بيشتري مي كنندو حاجب تر هستند. استفاده نمايند تا اين ضايعات معلوم نباشند روي جلد اين كلمه Translucen و يا جمله Moderate coverage  به چشم مي خورد.

آشكار و آثاربه جا مانده از جوش به صورت فرو رفتگي روي پوست هستند. بايد كه پوشش كامل روي پوست ايجاد مي كنند استفاده نمايند براي اين كار كرم پودر مناسب است اما مشكل اين فرآورده ها آن است كه آرايش غليظ ايجاد مي كند به حالت گريم تئاتر به خود مي گيرد.

دچار آكنه صورت هستند. و تحت درمان پزشك محلول هايي دارويي مصرف مي كنداين محلول ها را كه در پايه ي آب و يا الكل هستند زير فرآورده هاي آرايشي به خوبي به كار برند. استفاد ه از ژل هاي يعني داروهايي كه در پايه ژل هستند مثل ژل در زير آرايش ، كار صحيحي نيست. زيرا اولا ژل ها رنگ آرايش را تغيير مي دهند ثانيا وجود ژل در زير آرايش نمي گذارد كه فرآورده هاي آرايشي  روي پوست راه صحيح آن است كه پس از ماليدن ژل صبر كنند تا كاملا خشك شود و سپس ان را آرايش نمايند.

پس از ماليدن فرآورده هاي بدون چربي و يا كم چرب روي پوست بهتر است با انگشت  كمي پودر روي آن بماليد. سپس با فرچه و يا قلم مو زيادي پودر را برطرف كنيد استفاده از پودر باعث مي شود كه چربي پوست توسط پودر گرفته شود و در ضمن دوام آرايش  بيشتر شود.

فرآورده هاي آرايشي مناسب براي پوست هاي آكنه اي

 افرادي كه دچارجوش آكنه در صورت هستند، بايد دقت زيادي در انتخاب تركيبات آرايشي داشته باشند. اين افراد غالبا دوست دارند از فرآورده هايي استفاده كنند كه پوششي كامل و دوام طولاني داشته باشند و بتوانند جوش ها اسكار��ا و قرمزي صورت را بپوشانند.

از طرفي اين گونه فراورده هاي تركيباتي در پايه ي چربي هستند كه مصرف آنها خود باعث مسدود كردن منافذ پوستي و ايجاد جوش ها و تحريك و التهاب بيشتر خواهد شد.

مشكل ديگر اين است كه استفاده از اين فرآورده ها به تنهايي ممكن نيست بلكه بايد همراه با يك آرايش كامل يعني استفاده رژلب  ،‌رژگونه ، سايه چشم و از اين قبيل  به كار رود تا همخواني داشته باشند. البته حل چنين مشكلاتي بهآساني ميسر نيست  ولي در صورتي كه نكات زير را رعايت كنيد. مي توانيد با وجود داشتن پوست آکنه ای آرايش دلخواه را نيز انجام دهيد.

اولين كاري كه لازم است انجام دهيد مراجعه به پزشك متخصص پوست و درمان صحيح آكنه مي باشد با اين وجود مدتي طول مي كشد تا درمان هاي آكنه جواب دهد و در ضمن در صورت عدم رعايت نكات كليدي زير، ممكن است درمان آكنه،باشكست مواجه شود.

پزشك جهت درمان آنه ممكن است تركيبات موضعي تجويز نمايد. بهترين نوع اين تركيبات مواد محلول در پايه آب يا الكل  و يا حلال ديگر مي باشد. اين تركيب ها را مي توانيد مستقيما روي پوست به كار بريد و پس از خشك شدن آرايش را روي آن انجام دهيد. در صورتي كه تركيبات درماني به صورت ژل باشد، بايد پس از كاربرد مدتي صبر كنيد تا كاملا خشك شود زيرا در غير اين صورت نمي توان روي آن آرايش نمود.

فرآورده هاي آرايشي كه به كار مي بريد  بايد بدون چربي  Oil Free  باشد، يعني همان تركيباتي كه در مورد افراد داراي پوست چرب به كار برده مي شود.

پس از به كار بردن فرآورده هاي آرايشي  بدون چربي ،‌بهترين كار استفاده از پودر به منظور پوشش روي آنها مي باشد. انجام اين كار چند حسن دارد نخست آنكه پودرها باعث جذب چربي مي شوند و ترشحات سبومي پوست را برطرف مي سازند. ديگر آنكه قدرت پوشانندگي زيادي به آرايش مي دهند و با توجه به اينكه فرآورده هاي بدون چربي نمي توانند پوشش مناسبي ايجاد كنند. استفاده از پودرروي آنها باعث افزايش  اين طيف و در نتيجه پوشاندن جوش ها و اسكارهاي ناشي از آن مي شود و بالاخره آنكه مصرف پودر باعث افزايش دوام و ثبات آرايشي مي شود زيرا مانع از پاك شدن مواد آرايشي به علت ترشح به وسيله ي پوست مي شود.

نوع پودري كه مصرف مي كنيد بايد داراي اين خصوصيات باشد:

نوع فشرده نباشد بلكه از نوع Loose  باشد. پودرهاي فشرده داراي چربي بيشتري در تركيب خود هستند و به همين جهت مناسب نيستند.

شفاف Transparent باشند و لابلاي ظريف ايجاد نمايند.

رنگ پودر با رنگ پوست و آرايش خودهمخوانی داشته باشد.

طرز مصرف پودر بدين گونه است با انگشت روي آارايش زیرين بماليد و مدتي آن را ماساژ دهيد به طوري كه كاملا به آرايش بچسبد اين كار باعث افزايش دوام و كنترل بهتر چربي مي شود اين كار را چندين بار تكرار كنيد تا آرايش كاملا از پودر اشباع شود سپس با استفاده از فرچه يا قلم مو زيادي پودر را از صورت پاك كنيد.

در قسمت هايي در صورت كه  آكنه اي زياد است بايد آرايش چند لايه انجام دهيد بدين صورت كه ابتدا فرآورده هاي آرايشي چربي و سپس روي آن پودر بماليد و مدتي صبر كنيد تا خشك شود مجدد يك لايه فرآورده ی آرايشي بماليد و روي آن پور بريزيد و اين كار را آنقدر تكرار كنيد تا پوشش كامل ايجاد شود.

هنگام استفاده از فرآورده هاي ارايشي رنگي نظير رژ گونه بايد از انواع پودري استفاده كنيد نه از نوع كرم همچنين در صورت استفاده از تركيبات برنز كننده  پوست بايد ازنوع ژل استفاده نماييد نه ازنوع كرم.

برخي از مواد موجود در فرآورده هاي آرايشي، كمدوژن و يا به عبارتي جوش زا هستند و باعث تشديد آكنه مي شوند. اين مساله تا حدودي به خصوصيات فردي پوست هركس مرتبط است و با تجربه مي توان چنين موادي را شناخت بنابراين  در صورتي كه پس از مصرف يك نوع فرآورده ي آرايشي مشاهده مي كنيد كه جوش نيز مي شود و از آن اجتناب نماييد. ممكن است افزايش جوش را بلافاصله پس از مصرف فرآورده هاي آرایشی  نبينيد بلكه حتي بعد از يك هفته مشاهده كنيد. به همين جهت هميشه بايد اين مساله را در نظر داشته باشيد.

فرآورده هاي آرايشي مناسب براي پوست معمولي

 افرادي كه پوست معمولي دارند جوش نيز نمي زنند اغلب فراورده هاي ارايشي را مي توانند مصرف نمايند. آرايش مناسب براي اين افراد

آرايش با پرداخت نيمه مات است چرا كه چربي صورت آنها زياد از حد نمي باشد و استفاده از پرداخت مات باعث مي شود كه صورت آنها حالت پودر زده پيدا كند.

بهترين نوع فرآورده هاي آرايشي  براي پوست هاي معمولي تركيبات چربي و در پايه ي آب مي باشد چرا كه پوشش خوبي ايجاد مي كنند كاربرد انها راحت است فرصت كافي براي دستكاري و پرداخت آنها وجود دارد و دوام نسبتا طولاني نيز دارند.

اگر پوست صورت بدون عيب باشد و فقط بخواهيم رنگ بزنيم. استفاده از فرآورده هاي رنگ با پوشش كم كه فقط يك لايه نازك روي پوست به وجود مي آورند مناسب است اما اگر پوست داراي لك باشد و یا عروق گشاد سطحي روي آن باشد بهتر است از فرآورده هايي با پوشش ضخيم تر استفاده شود البته چنانچه  بعدا نيز اشاره خواهيم كرد خانم هاي مسن كه داراي چين وچروك صورت هستند و پوستشان معمولي است. از يك پوشش متوسط Moderalc استفاده نمايند.

فرآورده هاي آرايشي مناسب براي پوست خشك 

 چنانچه مي دانيد افرادي كه پوست خشك دارند بايد از فراورده هايي استفاده كنند كه در تمام طول روز حالت مرطوب كنندگي داشته باشند و رطوبت پوست را حفظ نمايند در اين مورد هم تركيبات در پايه ي چربي و يا تركيباتي  چربي در پايه ي آاب  كه داراي چربي زيادي باشند. مناسبت مي باشد وجود چربي باعث مي شود كه اين تركيبات حالت براق يا حداقل نيمه مات پيدا كنند. اين تركيبات به راحتي ماليده مي شوند. فرصت زيادي جهت دستكاري و پرداخت آنها وجود دارد دوام طولاني دارند و در ضمن پوشش خوبي نيز ايجاد مي كنند.

خانم هاي جواني كه داراي پوست خشك هستند اغلب ترجيح مي دهند از يك آرايش نيمه مات با پوشش متوسط استفاده كنند. اگر كسي بخواهد آرايش خود را مات نمايد مي تواند كمي پودر روي آرايش بمالد.

خانم هاي مسن بايد طوري آارايش كنند كه ضمن اينکه پوشش خوبي ايجاد مي كند،‌باعث مشخص تر شدن چروك ها نشود . با توجه به اينكه كرم هاي مرطوب كننده داخل چين ها نفوذ مي كنند و چروك ها را بيشتر نشان مي دهند به نظر نمي رسد كه جهت چنين افرادي مناسب باشند و بهتر است از پودرها كه به داخل چين ها نفوذ نمي كنند. استفاده كنند. در اين مورد بعد بيشتر توضيح خواهيم داد.

افرادي كه پوست بسيار خشك دارند بهتر است از فراورده هاي آرايشي از نوع سافل Souffk  استفاده كنند. اين تركيبات در واقع كرم هايي هستند كه هم زده شده و پف كرده اند و علاوه بر خاصيت مرطوب كنندگي زيادي كه دارند بسيار زيبا و جذاب مي باشد اما براي افراد مسن كه پوست چروكي دارند مي تواند باعث مشخص شدن چروك ها شود.

راه ديگر براي افرادي كه پوست بسيار خشك دارند آن است كه در زير آرايش يك كرم با خاصيت مرطوب كنندگي قوي استفاده نمايند و سپس روي آن با موادي كه خاصيت مرطوب كنندگي كمي دارند آرايش كند.

فرآورده هاي ارايشي مناسب براي پوست هاي مختلط

 شايد بتوان گفت پوست مختلط  بيشترين نوع پوستي است كه مشاهده مي شود انتخاب فرآورده هاي مناسب براي اين نوع پوست نياز به دقت و آگاهي زيادي دارد اين نوع پوست بيشتر در خانم هاي بين 25 تا 45 ساله مشاهده مي شود كه به علت وجود غدد چربي بيشتر و فعال تر در ناحيه ي مركز صورت يعني قسمت مياني پيشاني، بيني و قسمت هاي داخل گونه ها، پوستي چرب دارند. در بعضي افراد اطراف دهان وميانه ي چانه نيز همين حالت را دارد. نواحي محيطي صورت،‌پوستي خشك دارد. اين افراد معمولا در سنين بعد از بلوغ دچار جوش آكنه نيز مي شوند كه اغلب در زمان هاي تخمك گذاري و قاعدگي شديتر مي شود. با توجه به اينكه اين افراد دو نوع پوست متضاد دارند هر فرآورده اي كه براي يك قسمت مناسب باشد براي قسمت ديگر نامناسب خواهد بود. يعني اگر فرآورده هاي مخصوص پوست چرب استفاده كند قسمت هاي محيطي صورت را خشكتر مي نمايند و اگر فراورده هاي مرطوب كننده و نرم كننده استفاده كنند پوست چرب را بدتر مي كند و جوش اكنه را شديدتر مي سازد.

تاكنون فرآورده اي ساخته  نشده است كه بتواند براي هر دو قسمت مناسب باشد و ادعاي برخي از شركت ها در اين مورد صحت ندارد . بنابراين، بهترين راه كنترل  اين مساله است.

فراورده هاي آرايشي براي افراد مسن

 با افزايش سن ، تغييرات مختلفي در پوست ايجاد مي شود. پوست افتاده و آويزان مي شود چين و چروك هاي متعددي روي پوست به وجود مي آيد.  رنگ پوست حالت يكنواختي خود را از دست مي دهد و قسمت هايي از آن كم رنگ تر مي شوند تكه هاي مختلفي چه در اثر نور آفتاب و چه به واسطه ي افزايش سن، روي پوست به خصوص صورت به وجود ميآيند. به علت كاهش فعاليت غدد چربي ، پوست خشك مي شود و مشكلات متعددي ديگري كه همگي نشانگر گذشت  دوران جواني و پر پر شدگان گل زندگاني مي باشد پديد مي آيد.

چنين سالياني در انتظار همه ي ما مي باشد و روزگاري نه چندان دور خود را در چنين وضعيتي خواهيم يافت. اين دوران را نباید كاملا سرد و بي روح احساس كنيم و تحقيقات علمي نشان داده است. كه حفظ زيبايي  و برخورداري از ظاهري آراسته ،‌باعث كاهش بيماري هاي جسمي و روحي در اين سنين مي گردد به همين جهت انجام ارايش متناسب با سن ،‌درهمه خانم هايي كه وارد دوران سالخوردگي مي شوند. مي تواند سرزندگي و احساس جواني را در آنها پايدار نگه دارد.

افراد مسن بايد در هنگام آرايش  چندمورد  را مد نظر قرار دهند.

از به كار بردن رنگ هاي تند و زننده اجتناب نمايند. مثلا استفاده از رژگونه نارنجي، روشن،‌سايه ي چشم آبي  و يا رنگ هايي كه تفاوت زيادي بين صورت و گردن ايجاد مي كنند .باعث مي شود تاچهره حالت تصنعي بگيرد. درواقع رعايت سادگي موفقيت  در آرايش سالمندان مي باشد در سنين بالا پوست خشك مي شود و به همين جهت بايد از فراورده هايي استفاده شود كه رطوبت  پوست را حفظ نمايد و بنابراين كاربرد تركيباتي مانند پودرها كه چربي جذب مي كنند. به طور مستقيم روي پوست صحيح نمي باشد به خصوص پودرهايي كه حاوي مقدار زيادي اكسيد روي و كربنات منيزيم هستند به علت اثرات خشك كنندگي زيادي دارند بهتر است استفاده نشوند. از طرفي كاربرد مقدار زيادي كره زير ساز باعث مي شود كه اين مواد لابه لاي چين ها بروند و آنها را بيشتر نشان دهند. پس مهارت فرد در انجام آرايش اهميت زيادي دارد.

فراورده هاي آرايشي مورد استفاده سالخوردگان باید پوشش بيشتري داشته باشد تا عيوب زيرين را به خوبي بپوشاند. در اين مورد استفاده از تركيباتي كه مقدار زيادي دي اكسيد نيتانيوم  دارند. مفيد مي باشد بهتر آن است كه قبل از آرايش ، ابتدا خال هاي و لكه هاي قهوه اي و سياه را به تركيبات استيك (Stick)  كه قبلا در مورد آنها توضيح داده شده بپوشانند و سپس مواد آرايشي بر روي آن به كار برند

در مورد آرايش قسمت هاي مختلف صورت مثل سايه چشم و آرايش لب براي سالمندان در بخش هاي بعدي توضيح داده خواهد شد.

آرايش روز و شب

 آرايش  روز بايد تا آنجا كه ممكن است ساده و به رنگ پوست نزديك تر باشد آئينه رنگ پوست صورت در همه جا يكنواخت نيست و مثلا بيني و گونه ها قرمز از پيشاني و چانه است. به هر حال رنگ ارايش را بايد با رنگ فك تحتاني هماهنگ نمود زيرا در اين قسمت است كه آرايش  تمام مي شود و بايد رنگ آن و پوست گردن دو رنگ نباشد. در صورتي كه كسي آرايشي انتخاب كند كه با رنگ او هماهنگي نداشته باشد در زير فك يك خط واضح بين پوست چهره و گردن بوجودمي ايد.

انتخاب فرآورده هاي آرايشي بايد در نور طبيعي  انجام شود همانطور كه آرايش را بايد در كنار پنجره و در نور طبيعي انجام داد. هيچگاه نوع ماده اي آرايشي را كه مي خواهيد خريداري نماييد درون مغازه و در نور مصنوعي انتخاب نكنيد . نورهاي پروژكتور و مهتابي كه در فروشگاه ها وجود دارد باعث درك غلط  از رنگ ها مي شود و انسان را در انتخاب رنگ دچار اشتباه مي سازد.

فصول سال نيز تا اندازه اي در انتخاب نوع فرآورده هاي آرايشي نقش دارد. در فصل زمستان كه هوا تاريك تر است بهتر است از رنگ هاي روشن استفاده شود. و در فصل تابستان كه هوا آفتابي و روشن تر است از رنگ هاي كدرتر استفاده گردد.

در مورد آرايش  شب معمولا از آرايش  غليظ تري استفاده مي شود. اين آرايش كه جهت حضور در مجالس شبانه و در نور مصنوعي است بايد كنتراست رنگي بيشتري نسبت به آرايش روز داشته باشد. و در اين مورد مي توان از رنگ هاي شادتر استفاده نمود و بهتر است آرايش را در نور همان مكاني كه قرار است مهماني برگزار نمود و يا نور محلي مشابه آن انجام دهد.

شيوه ي ماليدن فراورده هاي آرايشي

به طور كلي  مواد آرايشي  را بايد با انگشت به صورت ماليد. براي اين كار، ابتدا مقداري ماده ي ارايشي قسمت هاي مختلف صورت مانند پيشاني، بيني، گونه ها و چانه مي گذاريم و سپس به وسيله ي انگشت با حركت دوراني، روي صورت ماساژ مي دهيم و اين كار را روي تمام صورت از جمله لب ها انجام مي دهيم. به طوري كه كاملا روي تمام چهره پخش مي شود.

پس از پايان اين كار با استفاده از يك اسفنج  از بالا به پايين روي صورت مي كشيم به طوري كه ذرات اضافي از روي پوست پاك شوند و موهاي كركي نيز صاف گردند مواد آرايشي اساسي را روي پلك ها نيز مي ماليم و هيچ جاي صورت را خالي نمي گذاريم.

پس از مالدين مدتي صبرمي كنيم تا آرايش كاملا خشك شود و سپس كارهاي اضافي نظير  ماليدن مواد آرايشي رنگي، رژلب سايه چشم خط لب و مداد ابرو را روي آن انجام مي دهيم.

در صورتي كه بخواهيم لايه ضخيم تري با پوشش  بيشتري ايجاد شود چند بار اين كار را تكرار مي كنيم در مورد انواع مواد آرايشي كه قبلا توضيح داديم فقط كرم پودر و با فراورده هاي قالبي را با استفاده از يك قلم مو و يا  آرايشي روي پوست مي كشيم و بقيه را با انگشت  مي ماليم تا از هدر رفتن مواد آرايشي به علت آغشته شدن با وسايل خودداري كنيم.

عوارض جانبي مواد آرایشي

 مطمئنا شما به دنبال يك فرآورده آرايشي مي گرديد كه هيچ عارضه ي جانبي در پي نداشته باشد يعني پوست تحريك نكند آلرژي ايجاد ننمايد باعث جوش زدن نشود و...

راستش را بخواهيد هنوز چنين ماده اي در اين دنياي مادي ساخته نشده است و شايد بتواند آن را در بهشت پيدا نمود. حتي آب خالي كه خود قسمت عمده وزن ما را تشكيل مي دهد مي تواند براي پوست خشك تحريك كننده باشد. بنابراين شما هر فراورده اي را در نظر بگيريد مي تواند حداقل براي عده اي از مصرف كنندگان مشكل زا باشد هر چند برخي مواد بيشتر و برخي كمتر، چنين عوارضي را در پي دارند.

جوش زايي

 اغلب موادي كه در تركيب فرآورده هاي آرايشي به كار مي روند مي تواند جوش زا باشند. يعني باعث ايجاد آكنه بتواند اين آكنه مي تواند در مراحل اوليه باشد كه به صورت دانه هاي سر سفيد و با سر سياه  باشد و يا به صورت جوش هاي چركي و عميق.

هرچند برخي مواد، خاصيت جوش زايي  بيشتري دارند ولي هر نوع فرآورده هاي بالقوه مي تواند عده اي جوش زا باشد پس نمي توان گف كه فرآورده  اي  به هيچ وجه جوش زا نيست و چنين ادعايي كه برخي از شركت ها در مورد فرآورده ي خود دارند صحيح نمي باشند.

بنابراين براي اينكه متوجه شويد آيا فلان فراورده روي صورت شما ايجاد جوش مي كند يا نه . بايد آن را امتحان كنيد البته هر چند مورد زيادي از ايجاد اكنه در اثر مواد آرايشي مشاهده مي شود در مجموع با در نظر گرفتن وسعت مواد آرايشي مورد استفاده بايد گفت كه اين عارضه نادر مي باشد بايد توجه داشت كه برخي مواد ممكن است ايجاد كمدون بكنند ولي ايجاد جوش چربي نكنند. و برعكس  آن هم صادق مي باشد بنابراين فرايند كمد و ژن و فرايند  آكنه ژني دو موضوع تقريبا مجزا مي باشند.

تحريك كنندگي

 يكي ديگر از عوارض  فرآورده هاي آرايشي. ايجاد تحريك پوستي است . مواد آرايشي براي ساعت ها در تماس ،‌با پوست باقي بمانند.  و برخي از مواد موجود در آن مي تواند باعث تحريك پوست هاي حساس شود در صورتي كه سطح پوست قبلا آسيب ديده باشد اين تحريك مي تواند شديدتر باشد. مثلا ممكن است خانمي يك فرآورده را صبح روي صورتش بمالد و احساس سوزش نكند و بعدازظهر  پس از اصلاح كردن،‌همان فرآورده ها را مجددا روي صورت بمالد و احساس سوزش كند.

ميزان تحريك كنندگي يك ماده بستگي به غلظت ماده ي تحريك كننده و مدت تماس با پوست در صورتي كه شخص احساس كند در اثر مصرف برخي مواد آرايشي پوستش دچار مشكل مي شود بايد در صدد شناسايي آن برايد و آن را از آرايش  خود حذف كند.

حساسيت زايي

 ايجاد حساسيت و يا آلرژي در اثر مصرف فرآورده هاي آرايشي  از ديگر عوارض جانبي بين مواد مي باشد  هر چند اين عارضه نادر است اما افرادي كه نسبت به ماده ي خاص موجود در تركيب يك فراورده آلرژي داشته باشند با كاربرد آن دچار عوارضي نظير قرمزي، خارش و سوزش و حتي تاول روي پوست مي شوند. خاصيت آلرژي زايي يك فراورده با تجربه ي شخص مصرف كننده قابل شناسايي مي باشد و تنها راه حل آن عدم مصرف مجدد آن ماده مي باشد.

ممكن است شخص مدت ها به يك فرآورده  حساسيت نداشته باشد و آن را بدون هيچ مشكلي مصرف نمايد ولي بعد از آن دچار حساسيت شده نتواند آن را مصرف نمايد بنابراين سابقه ي مصرف يك فراورده دليل بر عدم ايجاد آلرژي نيست.

تاريخچه ساخت عطر وادكلن

 سابقه استفاده از مواد خوشبو كننده به انسانهاي نخستين بر مي گردد. بشر احتمالا در زمان هاي دور براي ايجاد بوي خوش از سوزاندن بعضي مواد استفاده مي كرده است كه بقايايي از اين رسم تا به امروز نيز باقي مانده است. مي گويند كه اين كار را بيشتر وقتي انجام مي داده اند كه در يك مراسم مذهبي در مقابل خدايان ،‌قرباني مي كرده اند  حدود شش هزار سال قبل از ميلاد، در تمدن خاورميانه و خاور دور از عطر به عنوان يك ماده خوشبو كننده استفاده مي شده است و از آن زمان به بعد صنعت عطر و گلاب سازي به عنوان يك كار مهم مورد توجه قرار گرفته و بخصوص تحت تاثير اعتقادات مذهبي كه تقريبا در همه اديان وجود داشته است، استفاده از عطر به عنوان يك آداب پسنديده اجتماعي معمول گرديده است.

در گذشته تركيبات خوشبو از مواد طبيعي مثل گياهان و يا حيوانات به دست مي آيد. مشك كه از كيسه مشك آهو به دست مي آمد جزو معروف ترين اين عطر بود همچنين در بعضي مناطق از قسمت هايي از درون حيواناتي مثل سگ آبي و نهنگ مواد خوشبو تهيه مي گرديد.

 

گل ها و گياهان مهم ترين منابع براي ساخت عطر و گلاب بودند كه هنوز هم به عنوان منبع اصلي تهيه ي مواد خوشبو كننده و عطر محسوب مي شوند.

امروزه بسياري از مواد خوشبوكننده به صورت صاعي تهيه مي وشند و به استفاده از فرمول مواد طبيعي بيشتر اين تركيبات در آزمايشگاه ساخته مي شوند در حال حاضر بيش از 6000 ماده ي خوش بو وجود دارد كه با مخلوط نمودن اين ها مي تواند بوهاي متنوعي به دست آورد در صورتي كه غلظت ماده ي خوشبو كننده در يك فرآورده بسيار زياد باشد به آن عطر گفته مي شود و در صورتي اين غلظت  خيلي كم باشد به آن ادكلن گفته مي شود.

تنوع اين محصولات به خاطر اختلاف سليقه ي افراد و همچنين احساسات خوشايند نسبت به پودرهاي مختلف مي باشد چرا كه به قول معروف هرگلي يك بويي دارد.

امروز بوي ادكلن ها را به انواع مردانه و زنانه تقسيم مي كنند كه اين تقسيم بندي بيشتر جنبه احساسي دارد و بيشتر به بوهاي تند را براي زنان و بوهاي ملايم را براي مردان انتخاب مي نمايند.

به طور كلي مردم بوي ادكلن ها را به مردانه و زنانه تقسيم مي كنند كه اين تقسيم بندي بيشتر جنبه ي احساس دارد و بيشتر بوهاي تند را براي زنان و بوي پياندارتري داشته باشد و با گذشت زمان بوي آن تغيير نكند.

مواد خوشبو كننده را به عنوان شايع ترين علت ايجاد رماتيت تماسي آلرژيك  كه در واقع يك حساسيت پوستي نسبت به تركيبات موضعي است در مورد آرايشي مي شناشد بنابراين وجود اين تركيبات در فرآورده هاي مختلف مي تواند باعث ايجاد حساسيت شود.

تقريبا تمامي فراورده هاي آرايشي حاوي مواد خوشبو كننده مي باشد كه البته غلظت  آن متفاوت است.

به طور مثال غلظت اين مواد در عطرها 15 تا 30 درصد در ادكلن ها 3 تا 8 درصد در مواد آرايشي جوش بر حدود 9/0  تا يك درصد در فراورده هاي كم بو كمتر از 1/0 است. با توجه به اين مطلب وجود اين مواد در فرآوردهاي مختلف مي تواند باعث حساسيت پوستي شود كه البته اين ميزان در عطر و ادوكلن  به علت غلظت بالاتر و تنوع بيشتر بسيار زيادتر مي باشد. يافتن نوع ماده اي كه باعث ايجاد حساسيت شده است ، دشوار است چرا كه تعداد زيادي ماده خوشبو كننده با هم مخلوط مي شوند و در يك تركيب  به كار مي روند به طور مثال تعداد اين  مواد در يك عطر به طور متوسط 700 عدد و در يك فرآورده ي آرايشي  حدود 500 عدد مي باشد.

بنابراين در صورت حساسيت داشتن به اين مواد لازم نيست كه به دنبال اصلي بگرديم  بلكه بهتر است از مصرف آن فراورده  خودداري كنيم در مورد عطر و ادكلن  توصيه مي شود كه آنها را  بكار مي بريم نه روي خود پوست جز كه علاوه بر ايجاد حساسيت مي تواند باعث تحريك پوست نيز بشوند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه