یک بافت موی جدید و بسیار آسان برای افرادی که دارای موهای صاف و بلندی هستند.

 

آموزش بافت موی دخترانه

 

www.takroj.ir 300012985

منبع: تک رژ

آموزش بافت موی دخترانه در ۴ مرحله - تصویر 2
آموزش بافت موی دخترانه در ۴ مرحله - تصویر 3