اگر دارای موهای بلند و صافی هستید به آسانی با این آموزش تصویری و گام به گام میتوانید موهای خود را موج دار کنید.

آرایش موی دخترانه موج دار کردن مو

 

– موهارو به چند قسمت تقسیم کنید.

– بابلیس بکشید.

– اسپری بزنید.

– با شانه صاف کنید.

– قسمت پایین موها را مجدد بابلیس بکشید.

www.takroj.ir 300013318

منبع: تک رژ

آرایش موی دخترانه موج دار کردن مو - تصویر 2
آرایش موی دخترانه موج دار کردن مو - تصویر 3