این] هماهنگی زیبای رنگهای میکاپ را برای سایه ی چشمها نشان می دهند که دیدن آنها می تواند ایده ای برای نوع سبک آرایش و زیبایی شما باشد...

این] هماهنگی زیبای رنگهای میکاپ را برای سایه ی چشمها نشان می دهند که دیدن آنها می تواند ایده ای برای نوع سبک آرایش و زیبایی شما باشد... 

این [هماهنگی زیبای رنگهای میکاپ را برای سایه ی چشمها نشان می دهند که دیدن آنها می تواند ایده ای برای نوع سبک آرایش و زیبایی شما باشد: 1-استفاده از رنگهای روشن، سرد و بازبرای چشمها و رژهای تیره یا روشن اما هماهنگ با آنها که همیشه سن را کمتر نشان خواهد داد.

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/12243484714.jpg

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/122434847187.jpg

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/12243484716.jpg

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/122434847110r4goj.jpg

2- اگر هم با رنگهای گرم موافقید حتما رنگ بژرا با انواع رنگهای سبز( یشمی، پسته ای، زیتونی)کنار هم قرار دهید که در این میان بارژ لبهای آجری و نارنجی زیبایی شما را دوچندان خواهند کرد.

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/rtyre45.jpg.jpg

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/12243484719.jpg


Description: http://www.seemorgh.com/uploads/12243484715zogec8.jpg

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/12243484717.jpg

Description: http://www.seemorgh.com/uploads/12243484713.jpg


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه